Behoud het 

Urbanus Kerkgebouw

Ouderkerk

 

+Het monument

Over de Urbanus Ouderkerk

Zo’n 1000 jaar geleden stond er al een kerkgebouw in Ouderkerk aan de Amstel als middelpunt van het religieuze leven in de wijde omgeving van Amstelland. Het huidige Urbanuskerkgebouw is in gebruik genomen in 1867 en ruim 150 jaar oud. Het gebouw is ontworpen en gebouwd door de beroemde Nederlandse architect Pierre Cuypers. Het is een rijksmonument, samen met de pastorie en het Vollebregtorgel. Het Urbanus kerkgebouw is een uniek, beeldbepalend, cultuurhistorisch monument voor Ouderkerk aan de Amstel en de wijde omgeving. In het gebouw zijn nog vele oorspronkelijke elementen aanwezig.

 

Bijzonder zijn de ramen, de schilderingen, het hoofdaltaar en het orgel. Het orgel is een Vollebregt orgel dat geheel tot zijn recht komt in de prachtige akoestiek van het kerkgebouw. In de loop van de jaren heeft er het een en ander aan restauratie plaatsgevonden aan het gebouw. De grootste restauratie is gestart in 2004. Vanaf dat moment is het kerkgebouw zowel aan de buiten- als aan de binnenkant helemaal gerestaureerd. De laatste fase van de restauratie betreft het herstel van de gewelven onder de vloer.

+ Laatste nieuws

Stichting Urbanus Ouderkerk gaat over tot terugbetaling donaties

13 november 2019

De Stichting Urbanus Ouderkerk heeft besloten om de donateurs van de actie voor een nieuwe vloer in de St. Urbanuskerk te gaan terugbetalen.

Nu de plannen voor een nieuwe vloer niet doorgaan, maar uitsluitend de gewelven onder de vloer worden gerestaureerd, vindt de Stichting dat donateurs recht hebben op terugbetaling omdat het doel waarvoor zij hebben gedoneerd niet wordt uitgevoerd.

Heeft u een donatie gedaan?

Dan heeft u, wanneer uw (email)adres bekend is bij de Stichting een brief ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen dan Is uw (email)adres niet bekend. Wilt u dan contact opnemen met de Stichting via het contact formulier of info@behoudurbanusouderkerk.nl.

 

Voor een correcte afhandeling vraagt de Stichting een bewijs van uw donatie, bijvoorbeeld een kopie van een afschrift, waarop de datum, het bedrag, uw naam en het rekeningnummer staan waarmee de donatie is gedaan. De Stichting zal het bedrag dan terugstorten op die rekening.

Heeft u een machtiging afgegeven?

Dan heeft u gemerkt dat deze niet is afgeschreven. Dit zal ook niet meer gebeuren. U heeft hierover een brief ontvangen.

Bent u anonieme donateur via de doneerpagina van Geef!.nl?

In dat geval kunnen wij uw adres niet achterhalen en heeft u geen brief ontvangen. Maar ook u kunt uw donatie terugkrijgen.

 

Wel vragen wij u dan een bewijs van uw donatie bijvoorbeeld een kopie van een afschrift, waarop de datum, het bedrag, uw naam en het rekeningnummer staan waarmee de donatie is gedaan. De Stichting zal het bedrag dan terugstorten op die rekening.

 

Behoud de Urbanuskerk

Wij hopen echter dat u de Stichting wilt blijven steunen door uw donatie of machtiging ten goede te laten komen aan de doelstelling van de Stichting Urbanus Ouderkerk: het behoud van de bijzondere St. Urbanuskerk.

 

Indien u dit wilt is het voldoende om een bericht te sturen met uw naam, rekeningnummer en donatiebedrag naar de Stichting via email info@behoudurbanusouderkerk.nl of het contactformulier op deze website. U kunt ook een bericht achterlaten op Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel. Anonieme donateurs vragen wij om de datum van de oorspronkelijke donatie door te geven.

De Stichting wil iedereen die zo enthousiast heeft gereageerd met een donatie of machtiging heel hartelijk bedanken voor alle steun.

Herstel vloer Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel uitgesteld
 

Het bisdom heeft alle parochies gevraagd om aan te geven welke kerkgebouwen zij voor de toekomst willen behouden en zal alle investeringsbeslissingen daarop baseren. De RK parochie Amstelland zal daartoe op basis van een visie de toekomstige behoefte aan kerkgebouwen voor de korte en middellange termijn in kaart brengen. Onderhoudskosten van de verschillende gebouwen in de parochie en financiële draagkracht worden in die afweging meegenomen. Aan deze visie wordt momenteel gewerkt. Het Parochiebestuur streeft er naar om de visie voor de zomervakantie te kunnen afronden.

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is in januari een doneeractie gestart om de benodigde gelden binnen te krijgen voor een nieuwe multifunctionele dekvloer. Veel mensen hebben zich ingezet voor deze actie en al een donatie gedaan, waarvoor veel dank.

 

Gezien de recente ontwikkeling is de actieve werving voor donaties in het kader van de actie voor de vloer uitgesteld totdat er duidelijkheid is over hoe de restauratie kan worden afgerond. De Stichting beraadt zich over vervolgstappen met betrekking tot de donaties en de ontvangen machtigingen tot er meer duidelijkheid is. Op www.BehoudUrbanusOuderkerk.nl zal de Stichting de laatste stand van zaken weergeven.

Het Urbanus kerkgebouw staat aan de vooravond van de restauratie van de gewelven onder de vloer waardoor ook de dekvloer vervangen moet worden. Het bisdom heeft onverwacht besloten om geen machtiging te verlenen voor deze door het Parochiebestuur voorgestelde restauratie van de St Urbanuskerk. Op basis daarvan heeft het Parochiebestuur moeten besluiten om de laatste fase van de restauratie op te schorten. Om het kerkgebouw open te houden worden er op korte termijn tijdelijke maatregelen getroffen.

Sinds 1867 staat het Urbanus kerkgebouw op een prominente plaats in Ouderkerk aan de Amstel. Het gebouw is prachtig ontworpen door de beroemde Nederlandse architect Pierre Cuypers. Het is niet voor niets een rijksmonument. Het dorp zonder de markante Urbanuskerk is niet voor te stellen. De afgelopen jaren heeft de parochie fors geïnvesteerd in de restauratie van het kerkgebouw.

Omdat de situatie in de gewelven van het kerkgebouw spoedig actie vereist, is er besloten dat er technisch onderzocht wordt of er noodmaatregelen kunnen worden getroffen om de vloer niet verder te laten verzakken. De gewelven zullen worden verstevigd zodat verdere verzakking wordt voorkomen. De huidige vloer hoeft dan niet open. Deze ingreep is aanzienlijk goedkoper en het kerkgebouw blijft dan weer op zijn minst een aantal jaren bruikbaar. Op basis van dit technisch onderzoek zal opnieuw toestemming moeten worden gevraagd bij het bisdom.

april 2019

 

 Óf maak uw gift over aan Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel.

Bankrekening: NL86 RABO 0351 8218 72 o.v.v. vriend Urbanuskerkgebouw.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar onder voorwaarden vanaf € 60,00.

Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is een Culturele ANBI

+ Doneer informatie

Hoe kunt u steunen?

 

 

Wilt u het gebouw behouden en een toekomst geven? Steun dan de Stichting Urbanus Ouderkerk met het behoud van de Urbanuskerk. Een unieke mogelijkheid om voor vele jaren uw betrokkenheid aan deze cultuur-historische parel van Amstelland te laten blijken. Wilt u een grote schenking doen, neemt u dan contact op met info@behoudurbanusouderkerk.nl

Kies zelf een bedrag waarvoor u wilt doneren

 
Over Stichting Urbanus Ouderkerk

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is bij notariële akte opgericht in 2004. Zij heeft ten doel het bevorderen van de restauratie en het behoud van de uit achttienhonderd zeven en zestig daterende Cuypers kerk van de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus, gelegen Achterdijk 1 in Ouderkerk aan de Amstel; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Om dit doel te realiseren is de Stichting afhankelijk van giften, subsidies, legaten etc. en support van iedereen die het kerkgebouw een warm hart toedraagt.

 

Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit

Carla Boersma

Jan de Lange

Paul Theeuwes

Ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.

+ Ondernemers

Wat kunt u als ondernemer doen?

Draag bij aan het behoud van dit cultuurhistorisch beeldbepalende middelpunt van Ouderkerk aan de Amstel en behoud dit unieke monument met haar rijke geschiedenis.

U krijgt als dank voor uw donatie vanaf € 1000,00 vermelding van uw (bedrijfs)naam op de website. Substantiële donateurs kunnen worden gewaardeerd met gebruik van het gebouw voor een of meerdere evenementen. Wilt u een grote schenking doen, neemt u dan contact op met info@behoudurbanusouderkerk.nl

 
Comité van Aanbeveling

Mw. Joyce Langenacker, Burgemeester gemeente Ouder-Amstel

Hr. Pierre Cuypers, Historicus, lid Raad van advies Heiligenbeeldenmuseum

Hr. Ron Blaauw, Ondernemer, Topkok

Hr. Hans Out, Ondernemer, Stichting Promotie Ouder-Amstel

Mw. Jo Blom, Educatief historicus

Hr. Eugene Jongerden, Pastoor RK Amstelland

Hr. Eugene Brussee, Pastor-Diaken RK Amstelland

Mw. Ingrid van der Meer, Museum Amstelland

Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

Rondehoep Oost 31

1191KC Ouderkerk aan de Amstel

KvK: 34201323

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel heeft tot doel het bevorderen van de restauratie en het behoud van de uit 1867 daterende Cuyperskerk St Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now